Seminari de relats digitals

Objectius

  • crear narracions digitals a través de diferents eines en línia.
  • Seleccionat la millor via d'integració de la narració digital a la docència de la teva àrea o matèria.
  • Desenvolupat materials d'ajuda a la creació i publicació de narracions digitals per part del teu alumnat.
  • Descobrir com motivar l'alumnat per millorar la seva comunicació oral i escrita, així com la seva comprensió lectora a través de Narracions Digitals.
  • Recopilar una biblioteca de llocs web, eines i recursos lliures i oberts per utilitzar en les teves pròpies classes.

La participació en el seminari es fa de forma que cada persona inscrita, participa amb el treball que fa amb els seus alumnes, amb algun tipus de narraciódigital. I després són penjats en aquesta web.

Els centres representats són aquells en que hi ha una persona del centre inscrita al Seminari.

 

Exemples:

- Un booktrailer pels jocs florals (mes d'abril)

- Un curt per la mostra de la filmoteca (mes de juny)

- un relat amb fotos

- un microrrelat (secundària)

- o qualsevol altres narracions fetes amb foto, còmic... 

I aquest es el espai propi del seminari per poder anar penjant el que cada centre faci.  


Web curta de com fer relats digitalsCompetències bàsiques de l´àmbit digital

La presència digital en l'espai educatiu ha fet cada vegada més evident la necessitat d'enfocaments nous que canviïn els models sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge . En aquests enfocaments l'ús de la informàtica , com a suport als 

processos d'aprenentatge, es ineludible.

COMPETÈNCIA 3. De les competències bàsiques del àmbit digital. Generalitat de Catalunya

 

- Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.