Mostra de curts (primària)


  • La Mostra de curts per primària, fa anys es fa a les escoles de Ciutat vella.

Es una petita mostra de curts fets per l'alumnat sobre una temàtica escollida pel centre, que les escoles de primària presenten, i es passen en una acte obert en la Filmoteca de Catalunya, a final de curs.

 

Objectius:

- Promoure l'ús del llenguatge audiovisual de forma creativa entre els estudiants de secundària.

- Aportar elements per tal que l'alumnat que no domina la llengua catalana tingui l'opció d'expressar-se en un altre llenguatge que és comú a l'aula

- Potenciar la capacitat creativa en l'àmbit de l'expressió audiovisuals. Pensar  i representar en un discurs audiovisual les vivències dels adolescents al voltant de la seva vida amb l'entorn econòmic, social i cultural

- Us de la narrativa digital com a nova metodologia.

 

Temporalització: 1r, 2n o 3r trimestre segons la pròpia organització del centre.

 

Passe a la Filmoteca: 1 juny 2018

 

*Els centres que vulguin participar haurà d’apuntar-se un docent del centre al seminari dels relats multimèdia del PFZ