Fotografia


Objectius

  • Comprendre la imatge com a llenguatge de comunicació.
  • Diferenciar entre imatge i realitat.
  • Ser conscient que la imatge pot ser manipulada.
  • Entendre la varietat de significats d’una mateixa imatge


Procediments que utilitzarem:

L’examen de les imatges per aconseguir distanciament crític.

La manipulació d’imatges.

La creació de missatges.

Les actituds que pretenem:

Necessitat de distanciar-se críticament davant la imatge.

Prendre consciència que hi ha la possibilitat de manipular la imatge.

Valorar la imatge segons on es trobi.

Reflexionar sobre com es dóna sentit a les imatges.

Ser crític amb el consumisme per no deixar-se seduir pels trucs emocionals que utilitza la publicitat.