Propostes de fotografia


FotoFamiliar

Es tracta d'experimentar amb fotografies i retoc digital , per revelar com es veuria la cara d'un ésser compost per diversos trets d'alguns integrants de la teva família .

FotoAcció

Es tracta de fer fotos que representin diferents accions. Es pot treballar a dos nivells la proposta A, per 1r-2n-3r curs i la proposta B per 4t-5è-6è. En aquests cursos el treball s’emmarcarà dins l’àrea de llengua, ja sigui catalana, castellana o estrangera. Treball amb els verbs que representin accions. També es poden fer composicions de petits relats a partir de les imatges.

FotoÀlbum

Seria fer un àlbum de fotos familiar, escolar, de vacances... o de qualsevol altre motiu amb un format i disseny divertit, variant els típics que ja es coneixen. Una altre possibilitat, si es vol simplificar la sessió, seria inventar-se un porta-retrats personalitzat.

FotoAnimació

Es tracta de fer vàries fotografies seqüenciades d’un moviment, ordenar-les fent una libreta, de manera que al passar els fulls ràpid, sembli que veiem realment el moviment. Així era el cinema.

FotoAtzar

Tirar tres fotos a l'atzar, sense mirar pel visor, i amb elles inventar una història.

FotoCaligrama

Es tracta de completar, manipular, aprofitar una fotografia fent un cal·ligrama.

És una proposta que pot ser abordada des de l’àrea de llengua. Es demana un treball creatiu on les imatges es recolzen en l’escriptura i l’escriptura en les imatges. 

FotoCamuflatge

Es tracta de crear un decorat en consonància amb lo fotografiat o a l’invers disfressar o pintar el que fotografiem en consonància amb el fons. Han de fer fotos en els que hi hagi personatges mig pintats o disfressats en consonància amb el fons de la foto.

FotoCares

Introducció a la tècnica del collage i del fotomontatge. A partir de fotocòpies de fotografies unipersonals dels/de les propies alumnes, retallar-les i combinar-les entre sí, de manera que un cop enganxades, obtinguem la imatge d'un nou personatge.

L'activitat que proposem, per les seves característiques, està pensada per realitzar-se en l'Àrea de Plàstica. Es centra especialment en objectius de tipus procedimental: tècniques per a transformar imatges, que exigeixen treballar una sèrie de destreses manuals amb un cert grau de cura i de precisió.

L'objectiu conceptual de l'activitat implica entrar en el món del llenguatge visual, la estructuració de la imatge y els seus valors expressius.

FotoCol·lecció

Es tracta de buscar una propietat o característica comú per agrupar diferents fotos. Es a dir fer col·leccions.

FotoComplements

Es tracta d’afegir elements dibuixant o amb la tècnica del collage en una fotografia . Per tal de:

- Donar una informació i un significat diferent al que expressa purament la foto.
- Destacar i/o amagar algun element de la fotografia.

- Reforçar la intenció de la fotografia.

Possibles relacions: àrea d’expressió plàstica. Àrea de llengua.

FotoConcurs

Es tracta d’organitzar un concurs de fotografia amb el grup-classe o l’escola, partint d’unes premisses per tothom iguals.

Seria bo exposar totes les fotos que no hem escullit per presentar al concurs.

FotoCorreu

Es tracta de poder mantenir una correspondència amb altres classes o escoles mitjançant la fotografia com a eina de la comunicació.

FotoCos

Es tracta d’obtenir nous cossos a partir de fotos de cossos fetes en tres parts, es a dir, cap-coll, abdomen, i cames-peus.

FotoCub

es tracta de confeccionar 6 cubs amb un suport de cartró i decorar les seves cares amb fotografies. Les imatges utilitzades poden tenir una relació dins d'un mateix cub o amb les cares d'altres cubs, i poden respondre a diferents intencionalitats, objectius, idees i motivacions segons les nostres perspectives o segons les aplicacions que els volem donar.

Proposem dues idees: l'elaboració de trencaclosques i la confecció de seriacions.

fotoQuiEs

Es tracta de fer una sèrie de fotos que descriguin les característiques físiques i la manera de ser, els desigs d’un determinat personatge. Aquest treball suposa un esforç d’anàlisi i de síntesis de les característiques definitòries mes importants del personatge i del seu context.

FotoDesig

Tal com indica el títol es tracta de fotografiar els desigs amb el quals poden reflexar-se una manera de ser.

Es tracta de fer una sèrie de fotos que mostrin els desigs d’un determinat personatge o les pròpies.

FotoDiari

Tirar fotos de varis dies per il.lustrar un diari personal.

FotoDibuixFoto

Es tracta d’una fotografia, d’una pintura o dibuix que s’ha fet prenent com a model una altre fotografia. És per treballar bàsicament el tema que tota reproducció de la realitat ja sigui en fotografia, en pintura o en vídeo... sempre és una interpretació de la realitat.

ceci n’est pas une pipe

FotoIntima

Tirar fotos de l'interior d’un espai i fotografiar l’exterior, és com si volguéssim  fotografiar el més intern de quelcom. És fer una composició com si tiressim fotos que serien radiografies.

FotoDominó

Es tracta de la confecció d'un dòmino a partir d'imatges que poden ser tan variades com les intencionalitats del joc o els objectius que pretenguem aconseguir, per tal de poder jugar amb ell.

- El més senzill seria el dòmino fet a partir de fotografies retallades de revistes, cromos, postals... i en el qual les fitxes es relacionen perquè ofereixen el mateix número d'objectes.

- Una segona modalitat seria la confecció del joc en el qual les fotografies es relacionen per temes i les fotografies les realitzen els propis alumnes.

FotoEfimera

Es tracta de tirar fotografiar a alguna cosa que en poc temps desprès canviarà o desapareixerà.

FotoAmpolla

Es tracta de fer fotos per desprès plastificar-les o fotocopiar-les en acetats i ficar-les dins una ampolla amb aigua tenyida amb tinta de color.

FotoEndevina

Es tracta de fer dues fotos, una d'un detall o element d’un objecte i l’altre de tot l’objecte. Es proposa un joc d’endevinar l’objecte a partir de l’observació de la fotografia del detall. 

FotoEngany

Es tracta de retallar fotos de diaris, fer-ne fotocòpies, donar-ne una als diferents grups i dir-los que escriguin una llegenda a sota. Quina noticia els sembla que pot representar? Desprès se’ls dóna la llegenda de peu de foto del diari. Es comparen les diferents llegendes i es reflexiona com una mateixa foto pot donar notícies diferents.

FotoEspai

Es tracta de delimitar un tros d’espai de terra que volem fotografiar, els limits seran els de la mateixa foto. L’observarem, la descriurem i analitzarem la composició.

FotoEstatÀnim

Es tracta de fer fotografies que expressin diferents estats d’ànims: alegria, tristesa, sorpresa, enuig, espant, por.... És una proposta que pot ser encarada des de l’àrea de llengua per treballar: els adjectius, la descripció de sentiments...des de l’àrea d’educació física per treballar l’expressió corporal...des de tutoria per l'anàlisi de les causes de determinats sentiments.

FotoEstirament

Es tracta de crear la sensació d’haver estirat un objecte com si fos elàstic. Es fotografia l’objecte per parts i després es treuen varies còpies o es fan fotocòpies d’alguns trossos i es composa l’objecte i semblarà estirat. O amb efectes d'un editor d'imatges.

FotoExcusa

Es tractaria de fer-se amb un objecte i al carrer aprendre a fotografiar a qui vulguem o el que vulguem amb l’excusa d’estar fotografiant aquell objecte que molt subtilment hem col·locat davant el que volem fotografiar.

FotoFiltres

Es tracta d'aplicar a l'objectiu de la càmera diferents tipus de filtres realitzats pels alumnes per tal d'aconseguir efectes especials.

FotoFinestra

Es tracta de crear un marc de finestra o fotografiar-ne un, fer fotocopies i a dins tirar les possibles fotos que poden veure des d'una finestra.

FotoImagina

Es tracta d'un exercici d'observació i descobriment en el que juga un paper important la imaginació, la seva capacitat per deduir la globalitat a partir d'un o diferents detalls i les possibles lectures d'una imatge.

Es pot plantejar com un joc i pot tenir infinitat d'aplicacions i respondre a un ventall molt ampli d'objectius: introduir un tema, establir un debat, fer expressió oral, argumentar, iniciar una narració, establir punts de vista...

L'activitat s'origina a partir d'una imatge que oferim parcialment; l'alumne veu només un tros de la foto (aquell que nosaltres hem decidit) i queda la resta de quadre en blanc, de manera que es veu quina part de l'enquadrament ocupa i quina falta. Bàsicament es tracta d'imaginar i deduir el que falta.

Podem oferir diferents modalitats: imatges que semblen una cosa i en són una altra completament diferent, elements que relacionem amb un context quotidià però que en la fotografia no responen a aquest context, imatges que no resulten ben definides i podrien ser coses completament diferents, imatges que responen a una temàtica concreta.

FotoIndiscreta

Es tracta de fer un trasllat a imatges d'una idea o d'un concepte. En realitat qualsevol proposta susceptible de ser expressada o intuïda mitjançant una imatge podria servir. En aquest cas proposem la idea de "En quin moment o fent què no t'agradaria que et tiressin una foto?". Ideia que, a més a més de ser un punt de partida per a una expressió amb imatges, pot servir com a recolzament de debats sobre el que està bé o no, sobre aspectes de conductes socials, hàbits... Podria ser una activitat lligada també a un procés al voltant del retrat i de la descripció de persones ja que incideix de ple en aspectes de la personalitat.

FotoInformàtica

Es tracta de parlar del possible tractament que li podem donar a les fotos a l’ordinador a traves de programes com el photoshop, ...

FotoInstruccions

Elaborar i redactar instruccions, redactar ordres, elaborar un manual senzill, ordenat i útil, interpretar un manual d'instruccions, analitzar i seguir un procés pas a pas... són feines que hem fet a la classe de llengua, a la de naturals, a la de socials i a gran part de les àrees.

Aquesta activitat proposa treballar aquests procediments partint de la imatge fixa, de la representació d'una acció que aquesta pot donar-nos i de la materialització que d'una ordre o d'un procediment podem fer mitjançant una o vàries imatges.

Així doncs, l'activitat pot servir com a reforç d'algun d'aquests aprenentatges, com a eix vertebrador dels mateixos, com a eina d'avaluació, etc.

Es tracta d'analitzar i fer fotos que representen diferents accions i que es poden ordenar d'una manera lògica per tal d'aconseguir un procediment complet que ens indicarà la realització d'una feina concreta.

FotoInterviu

Es tracta de fotografiar a una persona i manternir una conversa o una entrevista a canvi d’una foto. Sempre que sigui possible es buscarà persones desconegudes. Aquesta activitat requereix de la màquina polaroid perquè permet obtenir la foto immediatament amb només uns 3 minuts d’espera, temps que triga la foto en sortir revelada.

Aquesta activitat pot abordar-se des de l’àrea de llengua: es pot preparar l’entrevista i sobre quins temes versarà la conversa. Per tant es treballa l’expressió oral i escrita. Des de l’àrea de socials perquè, segons el contingut de la conversa, es pot obtenir informació de professions, del barri...

Des del punt de vista personal de l’alumne/a pot afavorir estratègies comunicatives.

FotoInvent

Es tracta de fer un muntatge fotogràfic de qualsevol objecte o situació que podem arribar a imaginar-nos, la qual no existeix, sols està a la nostra ment. Es a dir tot allò que volem inventar-nos ho poden construir tot enganxant diverses fotos...

FotoLlegenda

Es tracta d’agafar o aprofitar fotos ja fetes en sessions anteriors o fer-les i pensar una llegenda per cada foto. Es tracta de proposar un nou significat diferent del reproduït per la foto i donar més autoria a la foto. Es tracta de llegir en la foto el que no es veu.

FotoOmbres

Fer fotografies d’ombres. Es poden fer de les formes simples de les siluetes de les ombres d’objectes, personatges...i amb els més gran es poden fer muntatges d’ajuntar elements per crear unes ombres forçades

FotoMetamorfosi

Es tracta de tirar 3 fotos en les que es veu l'evolució d’un objecte o persona en evolució o canvi. Per exemple un objecte que el canviem i el transformem en quelcom diferent en les dues següents fotos.

FotoMirall

Es tracta de tenir miralls de diferents mides i fer una fotografia d’un objecte o persona reflectida en el mirall o forçant situacions com per exemple reflectir mig cos amb la cama aixecada al mirall. I tirar una foto del mig cos al mirall i el mig cos real, creant una situació irreal, sembla que el cos gravita.

FotoMoviments

Fotografiar els moviments d’una acció i construir un zoòtrop

FotoMultiSensorial

Es tracta d’enriquir un reportatge fotogràfic amb l’implicació de tots els sentits amb sons, olors, sabors...i es complementa el reportatge amb unes altres informacions que no són únicament l’aportada per la imatge.

FotoMuntatge

Es tracta de tenir una foto i la seva fotocòpia o una altra còpia i en aquesta intervenir amb la tècnica del collage.

FotoNit

Tirar fotos de nit

FotoPancarta

Tirar fotos allà on troben publicitat.

FotoPanoràmica

Es tracta de la realització de vàries fotografies que, en el seu conjunt, formen una visió panoràmica d'un espai, d'una persona o d'un objecte.

   A/ Espais

Li donem a l'activitat una doble vessant: per una banda cerquem la realització d'una panoràmica el més perfecte possible de manera que ens permeti l'estudi del paisatge i la localització de zones i punts d'interès. Per una altra banda la captació d'imatges sobre un mateix espai variant un o dos eixos. En els moviments de la càmera s'acostuma a donar com a resultats fragments que difícilment encaixen bé per donar una imatge general, però permet la confecció de muntatges col·locant les diferents preses de manera més o menys arbitrària i manipular-les posteriorment.

   La primera opció anirà més encaminada cap al reforç de les àrees de socials i naturals, especialment a tot el referent a lectura de paisatge; i la segona opció estarà més lligada a la plàstica.

   B/ Objectes i persones

   Fer panoràmiques d'objectes o persones és una activitat més lligada a la segona opció anterior, es a dir, a la confecció de muntatges plàstics mitjançant la col·locació més o menys arbitrària de les diferents preses i dels complements que fem servir per lligar-les i decorar-les.

FotoPintura

Es tracta de tenir fotos en blanc i negre i pintar-les amb la tècnica de l’aquarel·la liquida.

FotoPolaroid

Es tracta de manipular una foto polaroid abans del seu secat.

FotoPublicitat

Es tracta d’analitzar fotos  de publicitat i fer-ne de noves. En base a una lectura d’imatges.

FotoPuzzle

Crear un Puzzle amb fotografies.

FotoRealitat

Es tracta de fotografiar objectes o molt grans o molt més petits del que són i exposar la foto i el objecte al costat amb un llistat de diferencies. Es igual la imatge a la seva realitat?

FotoReciclada

Les fotos espontànies són de vegades decepcionants, pot haver donat fotos desenfocades, mal enquadrades, amb contrallums...però aquests resultats poden ser reaprofitats per fer una recreació d’aquella imatge. Aquesta recreació es fa per una intervenció sobre i/o al voltant de la imatge.

FotoReflexada

Tirar fotos buscan una tècnica perquè facin simetria o reflexin l’aigua en vidres, una finestra en un ull...

FotoRelats

Es tracta de tirar vàries fotos que enganxades en una cartolina expliquin quelcom i que posades en un altre ordre expliquin una cosa diferent. 

FotoRelleu

Es tracta que a partir de vàries fotos els hi donem una textura utilitzant tot tipus de material, silicona, gelatina, tinta,....

FotoReportatge

Es tracta de fer un reportatge fotogràfic com a treball lligat a alguna àrea curricular.

FotoReporters

Es tracta de fer un reportatge fotogràfic com a treball lligat a alguna àrea curricular.

El reportatge fotogràfic es pot plantejar des de dos llocs diferents depenent dels interessos del treball en general o de l'orientació que vulguem donar-li:

* Una primera opció serà la d'il·lustrar un treball que ja existeix, que té forma i estructura. En aquest cas les fotos recolzaran i complementaran una activitat ja determinada i s'adequaran a les exigències i necessitats d'aquesta. Caldrà, per tant, una planificació prèvia a la realització de les fotos i un plantejament clar del que volem obtenir de cara al treball general.

* Una segona opció és la de fer un reportatge a partir de les imatges captades. Aquí la imatge s'esdevé l'origen i la justificació del projecte i els condicionants que ens porten a la captació de les imatges seran mínims (un tema, un lloc, una idea...); més exhaustiu serà el treball posterior que s'haurà de planificar amb cura per tal d'arribar al reportatge final.

FotoRetrat

Es tracta de recopilar de revistes, diaris, publicitat... la foto retrat de personatges i desprès comparar el tractament i analitzar-lo.

FotoSecreta

Triar fotos on realment no es vegi clar què es el que hi ha fotografiat.

FotoSentits

Es tracta de fotografiar d’alguna manera tot allò que captem amb els sentits.

FotoSeriacions

Es pretén:

- Treballar seqüències tancades en las quals el nen/a hagués de descobrir l'ordre correcte i construir la història que s'ofereix

- Treballar seqüències semi-tancades en les quals part dels elements tinguin un ordre obligat i d'altres es poguin ordenar arbitràriament depenent de les diferents interpretacions de les imatges

- Treballar seqüències obertes amb imatges que inicialment s'ofereixen inconnexes i que s'ha de crear una història per connectar-les (totes o part d'elles)

- Construir una història a partir de dues imatges que s'ofereixen com a principi i com a final de la mateixa

FotoSimetrica

Es tracta de construir fotos a partir de les seves simetries.

FotoSorpresa

Es tracta de descriure oralment i amb detall una fotografia perquè altres persones vagin dibuixant el que escolten. Es pot abordar des de l’àrea de llengua perquè ajuda a treballar l’expressió oral, quanta més precisió en la descripció de la foto més semblança s’obtindrà entre la foto i el dibuix. Des de l’àrea de plàstica perquè permet treballar diverses tècniques de dibuix.

FotoSuperposada

Es tracta de sobreposar dues fotos o ajuntar-les amb l’intencionalitat de que variï el significat i de dues fotos que en surti una nova imatge amb una nova llegenda. Seria diferent del collage, en el que composes afegint. Aquí hi ha d’haver un previ que és pensar en una possible història que tingui significat a partir de dues fotos...

FotoTeatrí

Es tracta de construir un teatret en el que el decorat sigui una foto i els personatges fotos retallades.

FotoTele

Tirar fotos a la pantalla de la tele i posar un títol inventat al programa.

FotoTextura

Es tracta de retallar fotos de diaris o revistes i enganxar-les en textures diferents, com per exemple sobre un vidre, una fusta, una tela mosquitera, tela de pana, rajola de carrer...s’encolaran amb cola d’empaperar perquè prenguin la textura adequada.

FotoTira

Es tracta de fer una col·lecció de fotografies presentada en una tira doblegada tal com es presenten les postals d’alguns monuments importants o grans ciutats.

FotoTrencaclosques Presentació

El trencaclosques que proposem té totes les característiques per a convertir-se en un regal per a una persona amb la que sentim estima mútua, per presentar-nos nosaltres mateixos i la nostra evolució a través del temps, etc.

- Cal construir sis cubs de cartolina  (4'5cm x 4'5cm és una bona mida, però pot ser qualsevol altra).

FotoTridimensional

Es tracta de fotografiar un mateix objecte des de diferents cares i desprès enganxar les fotos per donar-li un aspecte tridimensional.

FotoRenovació

Es tracta de fer vàries fotos de trossos d’un objecte i es reconstrueix o es modifica com es volguí la seva composició.

FotoVocabulari

Es tracta de donar cinc paraules del diccionari i cada grup les expressa amb una foto. I així es va construint un petit diccionari visual.

FotoMimetisme

.....

FotoPoema

 La poesia visual és una forma experimental no molt coneguda en el qual la imatge en si mateixa forma part del poema.  Per què no organitzar una exposició de poemes visuals al vostre centre educatiu? tutorial: Crea tus propios poemas visuales con Imagechef

 

 

 

Font: a.vera