Conte audiovisual  il·lustrat (jocs florals)

Aquest curs des del Consorci volen introduir una nova categoria als Jocs Florals de Ciutat que seria aquesta d'un conte audiovisual il·lustrat, tal com ho treballen al programa "una ma de contes" de TV3.

Bases específiques de la categoria de conte audiovisual il·lustrat

Es crea la categoria de conte audiovisual il·lustrat amb l’objectiu de treballar la creació literària abordant alhora noves dimensions narratives: el guió, la llengua oral, la banda sonora i la dimensió visual i plàstica.

Aquesta categoria va dirigida a alumnat de primària i de centres d’educació especial que treballin de forma col·lectiva el conte, la banda sonora, el format plàstic per il·lustrar-lo i la seva edició.

 • El contes es presenten en format vídeo i no podem superar els 6 minuts de durada comptant també els rètols. -  
 • El conte i el guió ha de ser original.
 • Les imatges que il·lustrin el vídeo han de ser elaborades pel grup participant en qualsevol tècnica plàstica i enregistrat en qualsevol mitjà de vídeo.
 • La gravació ha de mostrar en certa forma el procés de creació de les imatges.
 • La banda sonora incorporarà la narració feta per l’alumnat del grup i pot incorporar efectes sonors i/o música creats i enregistrats preferentment pel grup participant o de llibreries de musica lliure.
 • Cada centre pot presentar en total fins a dues realitzacions als jocs florals de districte que podran ser de qualsevol nivell de primària o d’educació especial.
 • Per presentar el treball cal omplir el formulari amb:
  • - les dades d’autoria: Nom del centre, curs i classe i el nom del professorat que ha acompanyat el treball i el llistat de l’alumnat implicat en el cas que no sigui tota la classe
  • - el text de la narració
  • - i l’enllaç a un canal de vídeo del centre, compartit de forma que es pugui veure el vídeo elaborat sense necessitat de permisos.
 • Es valorarà el projecte de forma global tenint en compte especialment l’originalitat del plantejament, la qualitat narrativa i l’adequació narrativa dels recursos plàstics. Cada districte seleccionarà els dos millors contes audiovisuals il·lustrats perquè passin als jocs florals de Barcelona El Consorci d’Educació de Barcelona mostrarà els cinc contes finalistes al web i el treball guardonat a nivell de ciutat el programa Una ma de contes de TV3 el produirà, conjuntament amb el centre guanyador, en format televisiu durant el 1r trimestre del curs 2016-2017per ser emès pel programa. L’acte de lliurement dels premis es farà al final de maig o primera quinzena de Juny (lloc a determinar)