Propostes de còmic o relat digital o collage

  1. Crear una biografia d'un personatge històric: Podem oferir un guia amb la informació que ha de buscar l'alumnat sobre un personatge, que documentar la seva vida creant una historieta. 
  2. Crear un manual d'instruccions: Podem fer servir el còmic per documentar i repassar visualment els passos a seguir en un experiment del laboratori, en la construcció d'un treball manual, en l'ús d'un programari, en la seguretat per la xarxa, 
  3. Dissenyar exercicis d'omplir l'espai: El professorat pot crear un còmic sobre un tema que s'estigui estudiant a l'aula, per exemple els canvis d'estat en la matèria o les propietats dels minerals. L'alumnat completarà, com a exercici, els entrepans del còmic segons el que passa a la vinyeta. Per a això pots utilitzar o inspirar-te en còmics educatius ja creats a Science Comics, Howtoons o les plantilles de Grammar Man Comic, que encara que estan en anglès, poden servir per a aquest exercici en eliminar el text.
  4. Il·lustrar una notícia o esdeveniment actual o històric: Propondemos la lectura i la representació a través de vinyetes d'una notícia interessant o un esdeveniment actual o una entrevista imaginària entre dos personatges de diferents èpoques.
  5. Documentar una excursió o viatge escolar: Els alumnes fan fotos durant una visita o excursió escolar. De retorn a l'aula s'empren les millors fotos per il·lustrar l'experiència i plasmar visualment els coneixements adquirits durant la visita.
  6. Practicar un idioma estranger: Atès que la millor manera d'aprendre un altre idioma és conversant, el còmic ofereix la possibilitat d'enganxar a l'alumne a aprendre més vocabulari per expressar allò que una imatge li suggereix. Aquí es pot intentar incloure frases amb humor, expressions quotidianes i frases fetes. Si ensenyes anglès, pots descarregar gratuïtament una gran col·lecció de còmics clàssics del Digital Comic Museum i incentivar la seva lectura o recomposició.
  7. Dissenyar una il·lustració per a un projecte de l'aula: El còmic és molt versàtil i permet crear un pòster, una simple tira de premsa, una invitació o una capçalera per a un document. Les aplicacions en línia disponibles per creació permeten sovint importar les nostres pròpies imatges o seleccionar les que vénen ja incloses en ella. Destaca especialment en aquest sentit Pixton.
  8. Activitats de creació d'avatars i disseny de còmics sobre la gestió de les emocions.

Font: Totem Guard


Altres propostes

Per resoldre problemes de matemàtiques
Per resoldre problemes de matemàtiques

ciències naturals
ciències naturals

Formes geometriques en la teva vida
Formes geometriques en la teva vida

conceptes
conceptes

Explicar diferents punts de vista
Explicar diferents punts de vista

 vocabulari
vocabulari

Explicar processos
Explicar processos

una historia de mediació
una historia de mediació

filosofia
filosofia

Per explicar accions
Per explicar accions

Analitzar informació geogràfica
Analitzar informació geogràfica

Destacar informació històrica
Destacar informació històrica

perills
perills